Pages

Tuesday, August 14, 2012

Chen Chu Sheng (陈楚生)


陈楚生-有没有人告诉你Lyrics: (in Hanyu Pinyin for all Chinese learners)

dang huoche kairu zhezuo mosheng de chengshi
nashi chonglai jiu meiyou jianguo de nihong
wo dakai libie shi ni song wo de xinjian
huran gandao wubi de si nian
kan bu jian xue de dongtian buye de chengshi
wo tingjian youren huanhu youren zai kuqi
zao xiguan chuansuo chongman youhuo de heiye
dan que wufa wangji ni de lian
you meiyou ren ceng gaosu ni wo hen ai ni
you meiyou ren ceng zai ni riji li kuqi
you meiyou ren ceng gaosu ni wo hen zaiyi
zaiyi zhezuo chengshi de juli (repeat)

you meiyou ren ceng gaosu ni wo hen ai ni
you meiyou ren ceng zai ni riji li kuqi
you meiyou ren ceng gaosu ni wo hen zaiyi
zaiyi zhezuo chengshi de juli
ou~


Has Anybody Told You --- Chen Chu Sheng

When the train entered the strange city
Those were the neon lights I have never seen
I opened up the letter you gave me at our parting
Felt incomparable missing suddenly
No snow here in winter, sleepless city
I heard that some people were cheering,some were crying
Already used to shuttle the dark nights full of temptations
But unable to forget your face
Has anybody ever told you that I did love you so much
Has anybody ever cried in your diary
Has anybody ever told you that I was very concerned about
Concerned about the distance from the city(repeat)

Has anybody ever told you that I did love you so much
Has anybody ever cried in your diary
Has anybody ever told you that I was very concerned about
Concerned about the distance from the city
Oh~

Note : I like. Thanks for the song.

TEH

No comments: